اخبار دانشکده

-

امتحان جامع دکتری تنوع زیستی و مدیریت محیط زیست

تاریخ امتحان جامع دکتری مدیریت محیط زیست و تنوع زیستی

به اطلاع دانشجویان دکتری مدیریت محیط زیست و تنوع زیستی می رساند که تاریخ امتحان جامع کتبی هر دو رشته روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ و تاریخ امتحان شفاهی برای رشته تنوع زیستی در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۴/۱۳ و برای رشته مدیریت محیط زیست پنج شنبه ۱۳۹۷/۴/۱۴ می باشد

ادامه مطلب

حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی در زمینه محیط زیست پتروشیمی

شرکت پتروشیمی منطقه پارس از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در مقاطع ارشد و دکتری با موضوعات محیط زیست پتروشیمی حمایت مالی می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به برد دانشکده واقع د رطبقه همکف آموزش مراجعه فرمایید یا به سایت www.pazargad.org مراجعه فرمایید

ادامه مطلب